Loading Events
Studiedag ernstige psychische aandoeningen, bent u er ook bij?

Ernstige Psychische Aandoeningen

Landelijke studiedag 'Ernstige Psychische Aandoeningen'

Donderdag 31 januari 2019
Goed georganiseerde zorg voor een kwetsbare groep: Ernstige Psychische Aandoeningen

Naar schatting zijn er in Nederland 281.000 patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA). Deze term geeft aan dat patiënten als gevolg van hun ziekte ook allerlei problemen op andere vlakken ervaren en die andersom de psychiatrische problemen weer verergeren. Daarom zijn er vaak professionals vanuit verschillende sectoren betrokken en zijn allerlei samenwerkingsverbanden opgezet. De Inspectie gaat zich de komende twee jaar extra richten op het toezicht van deze zorgnetwerken, waarbij specifiek aandacht is voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Tevens heeft de IGJ in een rapport geconcludeerd dat de ambulante zorg voor patiënten met chronische psychische aandoeningen beter moet. Tijdens deze studiedag gaan we in op het goed organiseren van zorg voor de EPA-doelgroep.

U ontmoet op de studiedag EPA:

Professionals werkzaam en geïnteresseerd in de zorg voor mensen met EPA, bijvoorbeeld vanuit de generalistische basis GGZ, de specialistische GGZ, de huisartsenpraktijk, het sociaal domein, de zorgverzekeraar en de wetenschap.

Bekijk ook onze andere studiedagen

De studiedag Ernstige Psychische Aandoeningen is geaccrediteerd door de volgende verenigingen:

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

  • Scholing GGZ
  • Scholing SPV

Landelijke vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ): 4 punten

  • Nascholing praktijkondersteuners

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 4 punten

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma Ernstige Psychische Aandoeningen

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Feiten en cijfers
  • Kader van de dag

Elsbeth de Ruijter, voorzitter FAC-T Nederland, onafhankelijke voorzitter generieke module EPA en voorzitter bestuur Phrenos

10.20 uur Zijn mensen met een EPA gevaarlijk? (lezing onder voorbehoud)

De Onderzoeksraad doet aan de hand van casuïstiek onderzoek naar de veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving. Het gaat er om inzicht te krijgen in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg vorm willen geven. Tot welke conclusies en aanbevelingen komt de Raad?
Spreker namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid

10.50 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.00 uur Pauze

 

11.25 uur Toezicht op thuiswonende cliënten

De IGJ gaat in 2018 het toezicht op zorgnetwerken rondom thuiswonende cliënten vorm geven. In eerste instantie door signaleren, agenderen en stimuleren. Wat valt de IGJ op als het gaat om zorgnetwerken rondom mensen met ernstige psychische aandoeningen. Welke aanbevelingen hebben zij?

Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

11.55 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.05 uur Best practices uit de taskforces

Zilveren Kruis, gemeenten en regionale zorgaanbieders hebben de afgelopen jaren Taskforces EPA geïnitieerd. Daarin worden verschillende werkwijzen en interventies ontwikkeld en/of toegepast, die de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kunnen verbeteren. Welke best practices zijn geïdentificeerd? Wat betekent dit voor de zorg in praktijk? En valt er iets te zeggen over goede manieren om interventies van verschillende hulpverleners te integreren/af te stemmen waardoor het beste resultaat (herstel) wordt bereikt?
Chrisje Couwenbergh, senior stafmedewerker onderzoek en beleid Prenos

12.35 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.45 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuzes

 

13.45 uur Ronde 1. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. PsyNet: zorg deel je samen

PsyNet is een digitaal platform in de regio Utrecht dat al enkele jaren actief is. In 2018 hebben zij de regionale zorginnovatieprijs gewonnen en nog altijd wordt PsyNet doorontwikkeld. In PsyNet brengt de cliënt iedereen die voor hem of haar belangrijk is samen in zijn eigen zorgnetwerk. Daar deel je veilig wat nodig is en zo weet je meer. Hoe werkt PsyNet? Welke lessen hebben zij geleerd en welke mogelijkheden zijn er nog in de toekomst?
Karin Hagoort en Elisabeth Vonk, projectleiders PsyNet

B. Ervaringsdeskundigheid inzetten voor herstel

Bij Stichting HerstelTalent wordt ervaringsdeskundigheid ingezet om te herstellen na een periode van ontwrichting. Het zelfregiecentrum, de crisiskaart en het welzijnsplan zijn mooie voorbeelden van activiteiten die daar ontwikkeld zijn en ingezet worden. Waar gaat het om bij de inzet van ervaringsdeskundigheid? En hoe kun je het vormgeven, ook in het sociaal domein?
Irene van de Giessen, directeur Stichting HerstelTalent

14.30 uur Korte pauze en zaalwisseling

 

14.45 uur Ronde 2. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Herstelgericht netwerk in de wijk

In Groningen loopt een pilot om het herstel van mensen met EPA te versnellen en te borgen. Door de focus te verleggen van probleemgericht naar herstelgericht. Wat doen professionals in deze wijk nu echt anders? Wat kunnen andere professionals daarvan leren? Ervaringen en resultaten van de pilot.
Lonneke Kamp, ontwikkelmanager gemeente Groningen

D. Van SGGZ naar huisartsenzorg

Sinds 2014 is er een verschuiving gaande van patiënten met chronische psychiatrische problematiek vanuit de SGGZ richting de GBGGZ en de Basiszorg (huisarts plus praktijkondersteuner GGZ). Om binnen de huisartsenpraktijk de zorg voor deze doelgroep gedegen neer te zetten is kennis en kunde op het gebied van bejegening, begeleiding maar ook somatische comorbiditeit vereist. Ook samenwerking met de SGGZ en het sociaal domein is van groot belang. Krissie Aerts, verpleegkundig specialist GGZ, ontwikkelde daarom voor de huisartsenpraktijken van Utrecht een zorgprogramma EPA.
Krissie Aerts, verpleegkundig specialist GGZ/programma manager GGZ, Gezondheidscentrum Binnenstad en Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

15.30 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de studiedag Ernstige Psychische Aandoeningen:

Inschrijven

Uw investering *

€ 355,00 p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

De studiedag Ernstige Psychische Aandoeningen vindt plaats in Aristo Meeting Centre Utrecht.

Aristo ligt naast station Lunetten en er is een parkeergarage (betaald)

 

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving