Loading Events

OGGZ – Creatieve oplossingen binnen de OGGz

 • 22 november '18
 • Amsterdam
 • Accreditatie aangevraagd
 • Brochure
 • Print

17e landelijke studiedag 'OGGZ'

Donderdag 22 november 2018

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor mensen die tussen wal en schip vallen en/of de weg naar de hulpverlening onvoldoende kunnen vinden. Zo zijn er tal van initiatieven rondom verward gedrag, huisvesting en om de sociale netwerken van deze mensen te versterken. Ook de wet- en regelgeving en financiering in de OGGz heeft niet stilgelegen.
Tijdens deze studiedag wordt u meegenomen langs verschillende creatieve oplossingen voor mensen in de OGGZ.

Doelgroep

Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

De accreditatiepunten zijn bij de volgende bureaus in aanvraag:

 • Registerplein
 • Kwaliteitsregister V&V
 • VSR (verpleegkundig Specialisten Register)

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Introductie op het programma
 • Kennismaken met de zaal: inventarisatie en verwachtingen deelnemers
 • Blik op recente ontwikkelingen

Niels Mulder, bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater BAVO Europoort

 

10.30 uur Ontschotten van financiering

In verschillende zorgdomeinen wordt persoonsgerichte zorg steeds hoger gewaardeerd. Voor mensen die niet binnen één potje vallen is niet altijd gemakkelijk om zorg op maat te leveren. In Zaanstad hebben ze de regie over de financiering neergelegd bij het wijkteam. Zij staan dichtbij de bewoners en kunnen goed inschatten welke zorg er nodig is om erger te voorkomen.

 •  Hoe hebben ze dit in Zaanstad georganiseerd? En hoe vinden ze de balans tussen wetgeving, beleid en de zorgwensen vanuit het wijkteam?

Lotte Muis, projectleider Maatschappelijk Domein Gemeente Zaanstad

 

11.05 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Woningoverlast

Woningoverlast kan een serieus probleem zijn. Hoe pak je dit aan? Welke maatregelen zijn er te nemen?

 •  Er is extra aandacht voor de recent ingevoerde Wet aanpak woningoverlast.

Bert Broekhuizen, teamleider Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam

 

12.05 uur Gemengd wonen

Kwetsbaren wonen vaak bij elkaar in de goedkopere woningen. Deze mensen bij elkaar geeft niet zelden gedoe. Gemeenten en woningbouwcorporaties zetten daarom steeds meer in op gemengd wonen. In Utrecht is een experiment gestart waarbij ex-dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid en andere burgers met elkaar samenwonen en samen activiteiten ondernemen.
Er wordt veel geloof gehecht aan de heilzame werking van gemengd wonen. Maar hoe goed gaat dat mengen nu eigenlijk echt in de praktijk? Wat komt er terecht van de hoge verwachtingen? Wat vinden de bewoners er zelf van? Wat gaat goed en wat minder?

Maarten Davelaar, projectleider Ontwikkelplaats Gemengd Wonen (innovatieve woonprojecten)

 

12.40 uur Vragen en discussie

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma

 

13.45 uur Vangnetwerken

Een volwaardige plek in de samenleving, zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar. Dit klinkt mooi maar de werkelijkheid ziet er helaas toch anders uit. Van mensen die een WMO voorziening gebruiken, geeft slechts 15% aan dat zij hun problemen zelf of met hulp van hun sociale netwerk kunnen oplossen.
Bij de methode Vangnetwerken verbinden kwetsbare mensen zich aan elkaar door hun talenten in te zetten. Zij organiseren activiteiten voor elkaar en bieden elkaar sociale steun. Daardoor wordt het sociale netwerk van deze meer toereikend

 • Hoe werken deze vangnetwerken? Welke rol heeft de professional hierin? Wat zijn de ervaringen?

Jenny Zwijnenburg, eigenaar AanEen en initiatiefnemer Vangnetwerken

 

14.25 uur Signaleren en voorkomen van verward gedrag

Wijk-GGD’ers hebben veel succes in het signaleren en voorkomen van verward gedrag. Hun aanpak om escalatie te voorkomen is dusdanig succesvol dat de wijk-GGD’er is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2017. Onder leiding van het CCV zijn 13 gemeenten begonnen met het invoeren van de werkwijze van de wijk-GGD.

 • Wat is het succes van de wijk-GGD en welke voorwaarden zijn er om deze werkwijze in uw gemeente verder in te voeren?

Beoogd: één van 13 proeftuin gemeenten

 

15.00 uur Korte pauze

 

15.15 uur Een kijkje in de wereld van een straatdokter

Medische voorzieningen zijn voor dak- en thuislozen slecht toegankelijk. Gelukkig zijn er straatdoktoren die hen van sociaal-medische zorg kunnen voorzien. Maar hoe werkt een straatdokter? En wat kan een straatdokter betekenen voor de regio?

Marcel Slockers, straatdokter CVD Havenzicht en huisarts Gezondheidscentrum DWL-de Esch

 

15.50 uur Vragen en discussie

 

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 355,00 p.p.

Kortingen *

Vroegboekkorting
Bij inschrijving vóór 15 mei ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting, en bedragen de kosten € 330,00 p.p.

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 35,00 op de totale inschrijfkosten. Uw collega betaalt voor 15 mei €295,00 daarna €320,00.

Combikorting
Indien u zich ook aanmeldt voor het symposium ‘Hoarding en Woningvervuiling’ ontvangt u € 50,00 korting.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Inschrijven

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.