Loading Events
Personeelstekort in de Zorg

Personeelstekort in de Zorg

 • 19 juni '19
 • Amsterdam
 • Accreditatie aangevraagd
 • Print

Landelijke studiedag Personeelstekort in de Zorg

Woensdag 19 juni 2019

In de zorg zijn overal personeelstekorten te signaleren. Deze tekorten zijn met name zichtbaar in de verpleeghuizen en hebben niet alleen invloed op de werkdruk en kwaliteit; ook het ziekteverzuim en de uitstroom van medewerkers in de zorg nemen daardoor toe. Als er nu niets gebeurt, dreigt in 2022 een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. Daarom zijn er diverse initiatieven gestart om de arbeidsmarkt in balans te brengen.

Kom naar onze studiedag en laat u inspireren door onze experts wat er gedaan kan worden om de personeelstekorten in uw zorginstelling tegen te gaan.

Wie ontmoet u tijdens de landelijke studiedag Personeelstekort in de zorg?

(wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en beleidsmakers in zorginstellingen en verpleeghuizen.

Kwaliteitsregister V&V: aangevraagd

 • Verpleegkundigen

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma Personeelstekort in de Zorg

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Kaders van de dag
 • Achtergrond en verwachtingen van deelnemers

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care (gericht op zorgtechnologie en kwetsbare ouderen) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

10.20 uur Succesvol ouder op werk

Te weinig instroom van jongeren in de zorg en langer doorwerken betekent dat de gemiddelde leeftijd van de zorgmedewerkers steeds hoger wordt. Hoe word je succesvol ouder in je werk en blijf je gelukkig?

Velibor Peters, promovendus en lector Arbeid & Gezondheid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

11.05 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.15 uur Pauze

 

11.45 uur RAAT: Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten: van beleid naar actie

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel. Op landelijk, regionaal en organisatieniveau is veel aandacht voor de tekorten in zorg en welzijn. Op regionaal niveau is voor iedere arbeidsmarktregio een RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) opgesteld. In het actieplan zijn de regionale ambities en afspraken vastgelegd om de personeelstekorten in de sector aan te pakken. RAAT is onderverdeeld in vijf actielijnen die zijn afgeleid van de landelijke arbeidsmarktagenda 2023. U hoort hoe de actielijnen eruit zien en hoe deze uitgevoerd worden.

Anne de Boer, adviseur bij SIGRA en projectleider RAAT regio Amsterdam, Amstelveen, Diemen.

 

12.30 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma Personeelstekort in de Zorg met sessiekeuzes

 

13.30 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Project SwitchZ: een nieuwe manier in personeelsbeleid

Steeds minder jongeren komen van een zorgopleiding. Daarnaast is er een groeiende vraag naar personeel door de vergrijzing. Hoe vang je dat op? Vier grote Brabantse instellingen hebben een manier gevonden, die valt onder de naam project SwitchZ, een opleidingsproject voor zij-instromers. U hoort welke aanpak zij hebben bedacht in personeelsbeleid om in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Clasine Schraa, manager Wijkverpleging Thebe

 

B. Verpleegkundige capaciteit meten met de verpleegindex

De verpleegindex is een ratio waarmee een relatie kan worden uitgedrukt tussen verpleegkundige capaciteit en bedgebruik. Hiermee krijgt u op eenvoudige wijze inzicht in de benodigde verpleegkundige capaciteit in relatie tot de bedbezetting. De achtergronden van de verpleegindex worden beschreven en daarnaast wordt aangegeven hoe het model een rol kan spelen in operationele, tactische en strategische beslissingen met betrekking tot verpleegkundige capaciteit op verpleegafdelingen.

Sylvia Elkhuizen, assistant professor Erasmus School of Health Policy & Health Management / Health Services Management & Organisation

 

14.30 uur Korte pauze

 

14.45 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Opleidingsconcept Apeldoorn voor aanpak tekort arbeidsmarkt: Verbrede Leerpaden (Zorgplatform Apeldoorn)

Zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn trekken samen op om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Vanuit het Zorgplatform Apeldoorn is dit project gestart, wat gericht is op het zo breed mogelijk opleiden van medewerkers in de zorg. Door gedurende de opleiding praktijkervaring op te doen bij verschillende organisaties heeft het project als doel breed inzetbare zorgmedewerkers voor de arbeidsmarkt regio Apeldoorn op te leiden, die kennis hebben van het gehele spectrum van Zorg&Welzijn

 • Hoe werkt het concept en wat zijn effecten?

Suzanne Welbergen, senior adviseur Leren en Werken en projectleider Verbrede Leerpaden
Judith Verschoor, coördinator Verbrede Leerpaden.

 

D. Werkgeluk

Slechts 12% van werkend Nederland is gelukkig in het werk. Dit betekent dat maar liefst 88% van de mensen niet (echt) gelukkig is. Zij ervaren stress omdat ze of te veel of te weinig worden uitgedaagd. Dit is zowel onwenselijk voor medewerkers als organisaties. Om het werkgeluk te vergroten, wordt tijdens deze workshop ingegaan op drie kernvragen:

 • Wat is werkgeluk?
 • Wat bepaalt werkgeluk?
 • Hoe vergroot ik mijn werkgeluk?

Erwin Klappe, Chief Happiness Officer (CHO) Klappe Training en arbeids- en organisatiepsycholoog.

 

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag Personeelstekorten in de Zorg

Inschrijven

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Vroegboekkorting
Bij inschrijving vóór 1 maart ontvangt u 25,00 vroegboekkorting en bedragen de kosten € 315,-.

Collegakorting
Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Inschrijven

Het programma is nog niet volledig. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze studiedag? Stuur ons dan een e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

De Landelijke studiedag Personeelstekort in de Zorg vindt plaats bij Meeting Centra Aristo Amsterdam.

Aristo ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald).

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.