Loading Events
Velon/VELOV Congres 2019

Velon/VELOV Congres 2019

Op 18 en 19 maart 2019 vindt het Velon/VELOV Congres 2019 plaats, met als thema Opleiden voor de Toekomst. Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn. Interessante vragen die aandacht en tijd behoeven. Daarom staat juist dit thema centraal tijdens het Velon/VELOV Congres 2019, zodat we twee dagen de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Opleiden voor de Toekomst. Twee dagen om kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen, om te reflecteren, inspireren en creëren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de congreswebsite van het VELON/VELOV Congres 2019

Opleiden voor de Toekomst

 

Als we kinderen en jongeren willen opleiden voor de toekomst, dan moeten we ook leraren opleiden voor de toekomst. Wat de toekomst ons brengt en van ons vraagt weten we niet. Daarom is het van belang dat we leraren opleiden die wendbaar zijn in de zin van ondernemend, onderzoekend en creatief én weerbaar door kritisch denken, (zelf)reflectie, zelfregulering. Leraren met een grote maatschappelijke betrokkenheid die zich actief verhouden tot complexe vraagstukken vanuit de samenleving, leraren die samenwerken met elkaar en met andere professionals. Met elkaar staan we – scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, beleidsmakers, politiek – voor de opdracht om nog meer en nog betere leraren op te leiden voor de toekomst. Een opdracht die van ons allen veel creativiteit en samenwerking vereist en waar het VELON/VELOV Congres 2019 een bijdrage aan zal leveren.

 

Tijdens het VELON/VELOV Congres 2019 werken we het thema Opleiden voor de Toekomst uit in vier programmalijnen:

  • Kwaliteit voor en ín de klas
  • Anders organiseren van onderwijs: wat en hoe
  • Leraren van de toekomst: flexibele professionals
  • Maatschappij van morgen: diversiteit en urban education

 

Hierbij is aandacht voor praktische invullingen, inspirerende kennisdeling, verdiepende reflecties en onderzoekende verkenningen.

 

Uitnodiging Congresbijdragen

De congrescommissie nodigt u van harte uit voor een actieve bijdrage aan het VELON/VELOV Congres 2019. Tot en met 31 oktober 2018 kunt u voorstellen indienen. In de uitnodiging vindt u een toelichting op het congresthema, de programmalijnen, formats voor bijdragen, de beoordelingscriteria en het tijdpad van het beoordelingsproces.

Klik op de button hieronder om te worden doorverwezen naar de congreswebsite. Hier vindt u de volledige Uitnodiging voor congresbijdragen en de link om een abstract in te dienen.

ABSTRACTS

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Nieuwsbrief VELON/VELOV Congres 2019

Registratie is mogelijk vanaf 16 november 2018.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Nieuwsbrief VELON/VELOV Congres 2019

Chassé Theater

Claudius Prinsenlaan 8
4801 BC Breda