Loading Events
Masterclass Wet Zorg en Dwang (3e editie)

Masterclass Wet Zorg en Dwang (3e editie)

Masterclass 'Wet Zorg en Dwang'

Woensdag 24 april 2019
Beoordeeld met een 8,5!

De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in 2020 en beoogt kaders te scheppen voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten.

Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert. Verder gaan we in op ethische aspecten en krijgt u handvatten voor het gunstig beïnvloeden van gedrag. Er is veel ruimte voor vragen en u kunt eigen casuïstiek inbrengen.

LET OP: BEPERKT AANTAL DEELNEMERS!

U ontmoet

Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, artsen voor verstandelijk gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

Accreditatie Bureau Cluster 1 ABC1: 5 punten

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)

 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma Masterclass Wet Zorg en Dwang

 

09.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur De juridische grenzen van zorg en dwang
  • Achtergrond wet Zorg en Dwang
  • Wat verstaat we onder vrijheidsbeperking?
  • Wat mag wel en wat mag niet?

Brenda Frederiks is universitair docent gezondheidsrecht VU medisch centrum/EMGO+, en betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken over o.a. Zorg en dwang, bemoeizorg en beleving van dwang

 

10.50 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

 

11.00 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Vrijheidsbeperking vanuit ethisch oogpunt
  • Afbakening probleemstelling en beschouwing oorzaak dwangsituaties
  • Zijn goede zorg en vrijheidsbeperking verenigbaar?

Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC. Hij is als ethicus verbonden aan diverse commissies ethiek in de gehandicaptenzorg en publiceerde o.a. over gespreksmethoden voor ethiek en omgaan met verzet van mensen met een verstandelijke beperking.

 

12.00 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

 

12.15 uur Inzicht in gedrag als alternatief voor vrijheidsbeperking

In de praktijk van alledag komen we meer dan eens voor de afweging veiligheid versus vrijheidsbeperking te staan. Dankzij het vele onderzoek naar hoe onze hersenen functioneren en reageren, krijgen we ook meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op ons gedrag. Door deze factoren te herkennen en ons eigen gedrag hierop aan te passen, kunnen wij onbegrepen gedrag gunstig beïnvloeden, waardoor vrijheidsbeperking minder nodig is.

Jan van der Hammen is mede-eigenaar van Ervarea. Hij combineert de inhoudelijk kennis en ervaring binnen de zorgsector met het middel theater onder het motto leren door beleven.

 

12.45 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

 

13.00 uur Lunch

Midddagprogramma

14.00 uur Casuïstiekbespreking met experts

Onder leiding van de ochtendsprekers worden vanuit juridisch, ethisch en gedragsmatig perspectief casussen besproken. We hebben hierbij een selectie gemaakt uit de door de deelnemers ingediende casuïstiek.

 

16.00 uur Afsluiting en borrel

Klik op onderstaande button om u in te schrijven voor de Masterclass Wet Zorg en Dwang

Inschrijven

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is parkeergelegenheid (betaald)

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.